Glydea

High Perfomance Motorization Solotuins for Draperies

มอเตอร์สำหรับม่านจีบมีให้เลือกทิศทางการเปิดม่านได้ทั้งเปิดกลางหรือเปิดข้าง เลือกให้เข้ากับแบบที่คุณชอบได้ตามต้องการ