21.April.2016

ร่วมสนุกในกิจกรรม แคมเปญ "แสกน QR Code จาก LINE@ WINDECOR Official" พร้อมลุ้นรับ iPhone 6s

ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องสแกน QR Code จาก LINE@ WINDECOR Official มีการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลด้วยการสุ่ม สงวนสิทธิ์ 1 Account รับ 1 สิทธิ์ และเป็นการลงทะเบียนในระหว่างวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง LINE@ WINDECOR Official และ https://www.facebook.com/WindecorThailand