30.June.2016

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญ

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จากแคมเปญ "แสกน QR Code จาก LINE@ WINDECOR Official" พร้อมลุ้นรับ iPhone 6s" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เม.ย. - 31 พ.ค. 2559 บริษัท วินเดคคอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ "แสกน QR Code จาก LINE@ WINDECOR Official" พร้อมลุ้นรับ iPhone 6s" จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้ ผู้โชคดีที่ได้รับ iPhone6 16GB มูลค่า 26,900- บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณ เฉลิมรัฐ ยศกำธร บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ทางไลน์ โดยทางบริษัทฯ จะนัดหมายผู้โชคดีเพื่อเข้ามารับรางวัลทางโทรศัพท์ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป